Centrum Medyczne NMED czynne od poniedziałku do piątku od godz 8:00 -18:00

REJESTRACJA TELEFONICZNA OD GODZ 8:00-18:00

(76) 856-59-19 , 730-793-125

Po godzinie 18:00 od poniedziałku do piątku do 8:00, w soboty, niedziele, oraz inne dni ustawowo wolne od pracy pomoc medyczną z zakresu podstawowej  opieki zdrowotnej  pełni Szpital przy ulicy Hożej w Złotoryi.

(76) 877-796-34 , 531-951-426

Świadczenia z zakresu  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane bezpłatnie oraz bez skierowania (dla osób ubezpieczonych).
Z opieki lekarskiej udzielanej w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej POZ można skorzystać w przypadkach nagłego zachorowania, lub pogorszenia zdrowia.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom przysługują również zabiegi pielęgniarskie w czasie porad lekarskich udzielanych przez lekarza dyżurującego, oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.
Zabiegi są wykonywane przez pielęgniarki w  gabinecie zabiegowym, oraz na zlecenie lekarskie w domu pacjenta.